fie.nipa,

Sansa Akrɔma

Nukae nye "Sansa Akrɔma"?

"Sansa Akrɔma" nye ɛha.

Ɛha la gblɔ: Aʋako le koklowo viwo.

Dzi "Sansa Akrɔma".

Nyagbewo.

Sansa Akrɔma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba

Ɔ se ɔ nnkɛyɛ adwuma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba


Ɔ akyinkyin akyinkyin akyinkyin
Ɔ se ɔ nnkɛyɛ adwuma

Ne na awu o
Ne agya awu o


Sansa Akrɔma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba

Ɔ se ɔ nnkɛyɛ adwuma
Ne na awu o
Ɔ kyekye nkokɔmba
<< Previous | Next >>