Ewegbe kasahorow: Ƒle Agbale.

Evegbe-English, English-EvegbeModern Evegbe Dictionary: Evegbe-English, English-Evegbe
Gbe-Deutsch Bilderbuch, Deutsch-GbeGbe Kinder Wörterbuch: Gbe-Deutsch Bilderbuch, Deutsch-Gbe
Gbe-English, English-GbeGbe Learner's Dictionary: Gbe-English, English-Gbe