fie.nipa,

Ade

Ade: 6.

Nanekewo, nanekewo.
Ɖeka, ɖeka.
Eve, eve.
Etɔ, etɔ.
Enɛ, enɛ.
Atɔ, atɔ.
Ade, ade.

Eʋegbe Dictionary

nanekewo
ɖeka
eve
etɔ
enɛ
atɔ
ade
<< Previous | Next >>